ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΒΟΡΡΑΣ 2019 ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ Ο.Α.Ι κ.ΣΙΚΑΛΟ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΗ κ. ΟΥΛΑΣΟΓΛΟΥ

ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΒΟΡΡΑΣ 2019 ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ Ο.Α.Ι κ.ΣΙΚΑΛΟ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΗ κ. ΟΥΛΑΣΟΓΛΟΥ