2ο ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ε3, Α-Κ 10 Α-Κ 14 13-14/5/2017 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

2017-05-14 16:31

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ Ε3 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Δ' ΕΝΩΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΕΞΗΣ:

 

Ε3 19η ΙΩΑ Κ14 S_MD.pdf (351088)
Ε3 19η ΙΩΑ Α10 S_MD.pdf (340239)
Ε3 19η ΙΩΑ Α14 S_MD.pdf (373311)
Ε3 19η ΙΩΑ Κ10 S_MD.pdf (340365)