ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

2019-04-21 21:04

Την Κυριακή 21/4/2019 και ώρα 19:30 μετά από κάλεσμα του προέδρου κ. Σίκαλου Θεοδοσίου και την ενημέρωση των μελών του Δ.Σ., πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Ομίλου ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των μελών του Ο.Α.Ι.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Ομίλου  για τις αποφάσεις της συνεδίασης του  Διοικητικού Συμβουλίου  στις  13/4/2019, ανέγνωσε το σχετικό Πρακτικό, και επίσης ενημέρωσε τα μελη του Ομίλου γιά τρέχοντ ζητήματα.

Τα μέλη είχαν την ευκαιρία να ρωτήσουν τον πρόεδρο και  το Δ.Σ.για διάφορα θέματα όπως και να εκφράσουν τις απόψεις τους.