ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

2019-05-07 18:59

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΟΥ Ο.Α.Ι.  ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12/5/18 ΒΡΑ 19:00 ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ